10. Jūlijs, 2017

LSFP aicina pieteikties EK Sporta izcilības balvai

Latvijas Sporta federāciju padome aicina pieteikties izglītības iestādes un uzņēmumus EK Sporta izcilības balvas konkursam kategorijās – #BeActive Darba vietas izcilības balva 2017 un #BeActive Izglītības iestādes izcilības balva 2017

Latvijas Sporta federāciju padome izsludina pieteikšanos Eiropas Komisijas Sporta izcilības balvas konkursam divās kategorijās – #BeActive Darba vietas izcilības balva 2017 un #BeActive Izglītības iestādes izcilības balva 2017, aicinot pieteikties attiecīgi darbavietas – uzņēmumus vai iestādes, kā arī izglītības iestādes – skolas un bērnudārzus.

#BeActive izcilības balva (#BeActive Awards) ir Eiropas Komisijas Eiropas Sporta nedēļas ietvaros izveidota balva, kas tiek pasniegta trijās kategorijās – lai īpaši godinātu personības, izglītības iestādes un iestādes vai uzņēmumus visā Eiropā, kas savā darbībā veicina nodarbošanos ar sportu un fiziskām aktivitātēm.

#BeActive Izglītības iestādes izcilības balva (#BeActive Education Award) tiek pasniegta mācību iestādei, kas veicina un atbalsta bērnu fizisko aktivitāti, palīdz bērniem jau agrā vecumā novērtēt fiziskās aktivitātes pozitīvo nozīmi veselīga dzīvesveida attīstībā arī vēlākos dzīves gados. Šajā kategorijā pagājušajā gadā Eiropas fināla trijniekā iekļuva Jelgavas 4. vidusskola.

#BeActive Darba vietas izcilības balva (#BeActive Workplace Award) tiek pasniegta uzņēmumam vai iestādei, kas veicina un atbalsta strādājošo fizisko aktivitāti, izveidojot mērķtiecīgas, ilgtspējīgas un daudzpusīgas programmas darbinieku kustīgumam. Šajā kategorijā pagājušajā gadā Eiropas fināla trijniekā no Latvijas iekļuva AS Swedbank.

“Ir arī trešā balva – #BeActive Local Hero Award, kas tiek pasniegta personībai, kas īpašā veidā veicina un popularizē sportu un fiziskās aktivitātes un ar savu darbu būtiski ietekmē kādas sabiedrības daļas dzīvesveidu. Šajā kategorijā galveno balvu pagājušā gadā ieguva Ghetto Games līderis Raimonds Elbakjans,” stāsta Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents Einars Fogelis.

Lai pieteiktos, izglītības iestādes un uzņēmuma vai iestādes pārstāvim līdz 20. jūlijam jāaizpilda speciāla pieteikuma veidlapa, kurā jāatspoguļo iniciatīvas un paveiktais, popularizējot sportošanu un fiziski aktīvu dzīvesveidu. Tāpat jāņem vērā arī šādi kritēriji: radošums, ietekme, sasniedzamība, izmaksu efektivitāte, ilgtspēja un atkārtojamība. Konkursa noteikumi un pieteikuma anketa atrodama zemāk.

Jelgavas 4. vidusskolas sporta skolotāja Nataļja Gorškova iedrošina skolas pieteikties konkursam: “Pagājušajā gadā Jelgavas 4. vidusskola iekļuva #BeActive Izglītības iestādes izcilības balvas finālā. Balvas iegūšanai pietrūka pavisam nedaudz. Taču neskatoties uz to, došanās uz apbalvošanas ceremoniju kopā ar pārējiem finālistiem no Latvijas sagādāja neaizmirstamas emocijas!”

No katras valsts Balvai kopumā atļauts izvirzīt līdz trim pretendentiem. Eiropas Komisija no visu valstu saņemtajiem pieteikumiem katrā no kategorijām izvēlēsies trīs finālistus, kuri dosies uz #BeActive Izcilības Balvas apbalvošanas ceremoniju Marseļā, Francijā, kas norisināsies 2017. gada 11. oktobrī. Savukārt uzvarētājs katrā no kategorijām balvā saņems 5000 EUR, trofeju un iespēju izveidot video klipu, kas palīdzēs popularizēt īstenotās veselīgu dzīvesveidu veicinošās iniciatīvas.

 

Pieteikums #BeActive Darba vietas izcilības balvai 2017

Kritēriji
Pieteikumā jāatspoguļo darba vietas iniciatīvas un paveiktais, lai popularizētu sportošanu un fiziski aktīva dzīvesveida nozīmi. Tāpat jāņem vērā arī šādi kritēriji: radošums, ietekme, sasniedzamība, izmaksu efektivitāte, ilgtspēja un atkārtojamība. Tas nozīmē, ka tiem, kuri vēlas pieteikties, ir jābūt spējīgiem parādīt konkrētus rezultātus:
> Radošums – vai esat attīstījuši neredzētu pieeju? Vai meklējāt darbinieku viedokli un idejas aktivitātēm?
> Ietekme – vai īstenotajās aktivitātes varēja iesaistīties dažāda vecuma un sportiskās sagatavotības cilvēki? Vai iniciatīva aptvēra kādu konkrētu mērķa grupu (piemēram, sievietes, māmiņas, cilvēkus ar invaliditāti)? Kā ir izmainījusies viņu attieksme, vai rezultātā ir uzlabojies dzīvesveids?
> Sasniedzamība – cik daudz cilvēku izdevās iesaistīt jūsu aktivitātēs?
> Izmaksu efektivitāte – vai izmaksas, kas bija nepieciešamas aktivitāšu īstenošanai, bija samērīgas? Vai citas darbavietas varētu atļauties sarīkot dažas/visas jūsu aktivitātes?
> Ilgtspejība – vai darbinieki ir pārņēmuši iniciatīvu ar atbildības sajūtu? Vai viņi turpina sportot un būt fiziski aktīvi darba vietā, vai arī dodoties uz darbu un prom no tā?
> Atkartojamība – vai īstenotās aktivitātes būtu iespējams salīdzinoši viegli ieviest arī citās darba vietās jūsu valstī vai arī citās Eiropas valstīs? Vai viņi, visticamāk, ka sasniegs tādus pašus rezultātus?

Pieteikšanās
Lai pieteiktu savu darbavietu #BeActive balvai, jāaizpilda un līdz 20. jūlijam uz e-pastu ilva.ciemite@lsfp.lv jānosūta īsa pieteikšanās forma angļu valodā (pielikumā). Kā arī jāpievieno četras fotogrāfijas (augstas izšķirtspējas), kas atspoguļo minētās aktivitātes.

Savā pieteikumā pārliecinieties, ka ir minēts, kā sasniegti iepriekš minētie kritēriji. Vērtēšanas komisija ņems to vērā.

Cīņai par Balvu no Latvijas tiks izvirzīti viens vai divi pieteikumi, kas pretendēs uz vietu lielajā finālā.

Latvijas rezultāti #BeActive Darba vietas izcilības balva 2016 konkursā
Latvijas pārstāvji – Swedbank Latvija – pagājušajā gadā iekļuva Eiropas Komisijas izcilības balvas #BeActive Awards 2016 finālistu vidū un piedalījās Balvas pasniegšanas ceremonijā Briselē. Uzvarai pietrūka pavisam nedaudz.

 

Pieteikums #BeActive Izglītības izcilības balvai 2017

Kritēriji
Pieteikumā jāatspoguļo izglītības iestādes iniciatīvas un paveiktais, lai popularizētu sportošanu un fiziski aktīva dzīvesveida nozīmi. Tāpat jāņem vērā arī šādi kritēriji: radošums, ietekme, sasniedzamība, izmaksu efektivitāte, ilgtspēja un atkārtojamība. Tas nozīmē, ka tiem, kuri vēlas pieteikties, ir jābūt spējīgiem parādīt konkrētus rezultātus:
> Radošums – vai esat ieviesuši jaunu metodi vai arī papildinājuši jau esošās tradicionālās metodes? Vai tā bija kā atbilde uz kādu radušos situāciju/problēmu jūsu izglītības iestādē?
> Ietekme – vai īstenotajās aktivitātes varēja iesaistīties dažāda vecuma, kultūras un fitnesa līmeņa cilvēki? Vai tika iesaistītas arī ģimenes? Kā ir izmainījusies viņu attieksme, vai rezultātā ir uzlabojies dzīvesveids?
> Sasniedzamība – cik daudz bērnu izdevās iesaistīt jūsu aktivitātēs? Cik daudz skolotāju iesaistījās aktivitāšu rīkošanā?
> Izmaksu efektivitāte – vai izmaksas, kas bija nepieciešamas aktivitāšu īstenošanai bija samērīgas? Kas nodrošināja finansiālo atbalstu – izglītības iestāde vai cits avots (piemēram, uzņēmējdarbības sektors, reģionālas/ nacionālas finanšu atbalsta programmas)?
> Ilgtspējība – vai jūsu aktivitātes vai iniciatīvas var tik attīstītas ilgtermiņā, lai iedrošinātu skolēnus būt fiziski aktīviem un nodarboties ar sportu?
> Atkārtojamība – vai īstenotās aktivitātes būtu iespējams salīdzinoši viegli ieviest arī citās izglītības iestādēs jūsu valstī vai arī citās Eiropas valstīs? Vai viņi, visticamāk, ka sasniegs tādus pašus rezultātus?

Pieteikšanās
Lai pieteiktu savu skolu vai bērnudārzu #BeActive balvai, jāaizpilda un līdz 20. jūlijam uz e-pastu ilva.ciemite@lsfp.lv jānosūta īsa pieteikšanās forma angļu valodā (pielikumā). Kā arī jāpievieno četras fotogrāfijas (augstas izšķirtspējas), kas atspoguļo minētās aktivitātes.

Savā pieteikumā pārliecinieties, ka ir minēts, kā sasniegti iepriekš minētie kritēriji. Vērtēšanas komisija ņems to vērā.

Cīņai par Balvu no Latvijas tiks izvirzīti viens vai divi pieteikumi, kas pretendēs uz vietu lielajā finālā.

Latvijas rezultāti #BeActive Izglītības izcilības balva 2016 konkursā

Latvijas pārstāvji – Jelgavas 4. vidusskola – pagājušajā gadā iekļuva Eiropas Komisijas izcilības balvas #BeActive Awards 2016 finālistu vidū un piedalījās Balvas pasniegšanas ceremonijā Briselē. Uzvarai pietrūka pavisam nedaudz.

 

Tālrunis papildu informācijai: Ilva Ciemite – +371 26880894. E-pasta adrese – ilva.ciemite@lsfp.lv.